Skip to content

zoek de verschillen

Dit is het laatste deel in een serie over verschillende evangeliën in de bijbel. Klik hier voor het eerste deel.

Een paar voorzetsels en bezittelijke voornaamwoorden zijn misschien wat te weinig om je te bewegen de bijbel anders te gaan lezen. Dat ben ik met je eens. Er zijn veel meer opmerkelijke verschillen, die vaak pas opvallen als je de teksten naast elkaar houdt. Hieronder zie je een lijst met aanvullende punten waarop de boodschap van Petrus en de discipelen en die van Paulus uiteenlopen. Deze opsomming is allesbehalve compleet, maar volledig genoeg om te tonen dat de verschillen meer dan nuances zijn.

Evangelie der Besnijdenis

Evangelie der Voorhuid

oorsprong

door Petrus, één van de discipelen door Paulus, voormalig bestrijder van het geloof
Petrus werd in Israël geroepen (Mat. 4:18) Paulus werd buiten Israël geroepen (Hand. 9:3)
naar de profeten (Hand. 3:24,25) een geheim tot Efeze 3:8-10
Het werd onder de Israëlieten verkondigd
(Jac. 1:1, 1 Pet. 1:1)
Het werd aan de natiën verkondigd (Ef. 3:8)

inhoud

Redding via Israël (Hand. 10:30-32) Redding buiten Israël om
(Hand. 13:6-12, Rom. 11:15)
Onderscheid in ras is belangrijk
(Mat. 19:28, Op. 21:12)
Onderscheid in ras is onbelangrijk
(1 Kor. 12:13, Gal. 3:28)
Heiligen worden de bruid van Christus
genoemd (Joh. 3:29, Op. 21:9)
Heiligen worden het lichaam van Christus
genoemd (Ef. 5:30)
Gelovigen zijn bekend vanaf de grondlegging
der wereld (Op. 17:8)
Gelovigen zijn bekend van voor de grondlegging
der wereld (Ef. 1:4)
Gelovigen worden eerst geroepen, dan
gekozen (Matt. 22:14)
Gelovigen worden eerst gekozen, dan geroepen (Rom. 8:30)
Moeten de wet houden (Micha 4:2) Niet onder de wet (Rom. 6:14)
Waterdoop is vereist (Hand. 2:38) Waterdoop is niet vereist
(1 Kor. 1:17, 1 Kor. 12:13)
Moeten opnieuw geboren worden (Joh. 3:3) Zijn een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)
Moeten werken hebben, anders is geloof dood
(Jac. 2:20)
Moeten niet werken, alleen geloof hebben
(Rom. 4:5, Rom. 9:16)
Moeten overwinnaars zijn om de tweede dood
te ontlopen (Op. 2:11)
Van de tweede dood gered door genade alleen
(Ef. 2:8,9)
Moeten anderen vergeven als ze willen dat God
hen vergeeft (Matt. 6:15)
Gaan genadevol met anderen om, omdat God
genadevol met hen is omgegaan (Ef. 4:32)
Verwachten genade (1 Pet. 1:13) Staan in de genade (Rom. 5:2)
Moeten waakzaam zijn
(Luc. 12:37, Heb. 9:28)
Waken of slapen (1 Thes. 5:10)
Opgeroepen in Hem te blijven
(1 Joh. 2:28)
Met Hem gestorven; Hij kan Zichzelf niet ontkennen (2 Tim. 2:12,13)

verwachting

Kunnen beschaamd worden bij Zijn komst
(1 Joh. 2:28)
Zullen bij Zijn komst veranderd worden
(1 Thes. 5:9)
Zullen door de dag des toorns gaan
(Op. 7:1-17)
Zijn niet tot toorn gesteld (1 Thes. 5:9)
Zullen Christus op aarde ontvangen
(Hand. 1:11-12, Za. 14:4)
Zullen Christus in de lucht ontmoeten
(1 Thes. 4:17)
Aardse heerlijkheid (1 Kor. 15:40, Joh. 3:12) Hemelse heerlijkheid (1 Kor. 15:40; Joh. 3:12)
Heersen op aarde (Op. 5:10) Heersen over de hemelingen (Ef. 2:6,7)
Zullen de aarde vullen met de kennis van de heerlijkheid van God (Hab. 2:14) Zullen Gods wijsheid bekend maken aan de hemelingen (Ef. 3:10-12)
Zullen een koninkrijk van priesters zijn over de volkeren (Op. 2:26-27, Jes. 61:6) Zullen een erfdeel hebben temidden van de hemelingen (Ef. 2:6)
Zullen toegang hebben tot de tempelpleinen
(Op. 7:15)
Zullen toegang hebben tot de Vader Zelf
(Ef. 2:18)
Zullen de twaalf stammen van Israël oordelen
(Mat. 19:28)
Zullen engelen oordelen (1 Kor. 6:3)

 

Nou, heb ik teveel gezegd? Zeggen dat Paulus dezelfde boodschap predikte als de twaalf is zeggen dat de hemel en de aarde hetzelfde zijn, dat de bruid en de bruidegom dezelfde zijn of engelen en mensen gelijk zijn. Ik hoop dat ik nu genoeg aantoonbaar heb gemaakt dat je, wanneer Paulus aan het woord is, extra goed moet opletten. Hij verkondigt onze instructies en maakt onze hoop bekend. De andere apostelen hebben deze functie voor Israël. Er is natuurlijk niets mis mee om je te verdiepen in de boodschap en bestemming van Israël, maar besef dat de woorden niet aan jou gericht zijn. Het zou jammer zijn als je je inspant met andermans instructies of je verheugt op andermans beloning.

opsomming door Martin Zender en vertaald door Het Beste Nieuws

<< vorige

reageer