Skip to content

geloof in je geloof

De bijbel kan een bron zijn van oeverloze discussies, maar over één ding zullen weinigen twisten: geloof staat centraal. Zeker het Nieuwe Testament, dat de laatste openbaringen van God over Zichzelf en Zijn Plan bevat, staat er vol van. Het is niet verwonderlijk dat bijna alle evangelisatiediensten en introductiekringen zich richten op geloof. Geloof in de historische Jezus, het feit dat Hij bestaan heeft, maar vooral geloof in wat Hij gedaan heeft. De mensheid in zijn geheel heeft een probleem – zonde – en Jezus is de oplossing. Tot zover geen enkel bezwaar.

Hoe dit gepresenteerd wordt hangt een beetje af van wie je het vraagt, maar meestal wordt de analogie van een kado of een reddingsboei gebruikt om Jezus’ reddende werk te illustreren. Jezus geeft jou een kado, maar je moet het wel aannemen (en uitpakken), of vergelijkbaar: Jezus gooit je de reddingsboei toe, maar je moet ‘m wel vastpakken anders zink je nog. Zo heb ik het ook altijd verteld.

Maar op een heel subtiele manier ligt de bal dan weer bij de jou. Jij moet ja zeggen tegen Jezus voordat zijn redding werkelijkheid wordt voor jou. Dus wat is de reddende daad in dit één-twee-tje? Juist: jouw keuze. Dus wie redt jou? Jij! Je geloof is niet gebaseerd op Jezus’ reddende werk, maar op jouw acceptatie van zijn reddende werk. Je gelooft in je geloof in Jezus. Dit is niet een spitsvondigheid, een leuke kwinkslag voor op de laatste pagina van de Visie, maar het behoeft serieuze overweging. Wie redt jou? Eerlijk.

Als je het zo zegt wordt het ineens een akelig verhaal – immers, alles wat ik onderneem is aan falen onderhevig. Als de bal bij mij ligt kan ik eens de mist in gaan. Heb ik wel met heel mijn hart gekozen? Geloof ik wel ten diepste? Is die hardnekkige zonde niet een indicatie dat mijn geloof onecht is? De blik verschuift van een zien op Jezus naar een zien op mezelf – de rust van het vertrouwen op Hem verandert in een wijfelend wantrouwen van mij. Het uitzicht wordt een uitslag – voldoende of onvoldoende.

Ja maar, zul je tegenwerpen, het is toch gewoon zo? Als je niet gelooft ga je verloren. Dus wil je niet verloren gaan, dan moet je gaan geloven. Moeilijker is het niet. Helaas, het is wel moeilijker – of beter: het is anders. Paulus geeft ons een doorkijkje van boven het toneel. Hij weet ons te vertellen dat zelfs het geloof dat we hebben een gave van God is. Het lijkt wel jouw eigen keuze te zijn geweest, maar in feite is zelfs die keuze je van God gegeven.

Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden – Fil. 1:29

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme – Ef. 2:8,9

want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt – Fil. 2:13

Als God het is die het geloof schenkt, dan zijn de ongelovigen ook Gods verantwoordelijkheid. Hij heeft hen immers nog geen geloof gegeven. God is de Beschikker van ons lot, ongeacht de uitkomst! De bijbel is hier ook heel duidelijk over (Rom. 9:21, Spr. 16:4, 1 Pet. 2:8), maar de verkondiging vaak niet. Dat kan ook niet, want men meent dat alle ongelovigen voorgoed in de hel belanden. En dat kan niet het werk zijn van de God die de wereld alzo lief had.

We zien nog niet veel van zijn reddende werk. Immers, de meeste mensen geloven niet. Maar als Johannes zegt dat Jezus de redder van de wereld (Joh. 1:29, Joh. 3:16,17, Joh. 12:47) is en Paulus verkondigt dat God de Redder is van alle mensen (1 Tim. 4:10), en we zien dat nog niet, dan rest ons niets dan te geloven dat het wel zo zal zijn. Geloven is nu juist vertrouwen op hetgeen niet gezien wordt (Hebr. 11:1). Het is de overtuiging dat wat Jezus heeft gedaan genoeg was – voor jou, maar ook voor de anderen. Hij heeft sommigen nu al genade geschonken te geloven. De rest zal volgen (1 Tim. 2:5,6, Rom. 5:18, 1 Kor. 15:22-24, Rom. 14:11, Fil. 2:10), of de bijbel bedoelt niet wat ze zegt.

Ter afsluiting een prachtig citaat van A.E. Knoch, de vader van de Concordant Version, vertaald uit het Engels [bron]:

O, als we eens wisten hoe toereikend Christus is voor alles! We zijn zo gretig mensen het Koninkrijk in te werken, dat we diverse gereedschappen uitvinden om ze erin te krijgen; al doende negeren we de geweldige waarheid dat het evangelie Gods kracht tot redding is (Rom. 1:16). We preken allerlei soorten thema’s van reiniging tot heiliging (alsmaar sleutelend aan de mens zelf) terwijl het evangelie aangaande Zijn Zoon is (Rom. 1:3). Kortom, wij proberen mensen bij Christus te brengen, terwijl Hij zou willen dat we Christus bij de mensen brengen!

Hoe voortreffelijk is het om terug te vallen op God Zelf! Hij zal er voor zorgen dat iedereen die Hij heeft uitgekozen zal worden uitgenodigd, gerechtvaardigd en geheiligd. En Hij doet dat ondanks alle struikelblokken die wij in de weg van de zondaars leggen. Sommigen preken de wet onomwonden, sommigen wedergeboorte, sommigen het werk van de geest, sommigen doop, sommigen berouw – maar geen van deze is goed nieuws; waarlijk, er is geen goed nieuws zonder Christus.

Laat het ons dierbaar voorrecht zijn om de gekruisigde Christus te preken aan wie Hem niet kennen; en aan wie Hem kennen de verheerlijkte Christus. Laat Christus eerst zijn en Christus laatst en Christus alles ertussenin. Laat ons niet terugzien en roemen met “ik bad, ik had berouw, ik was gedoopt, ik …” maar laat ons roepen met de apostel “niet langer ik, maar Christus!”. Als ik een hand had in mijn redding dan moet het wel gebrekkig zijn, want ik vind fouten in alles wat ik doe. Maar als Christus alleen de kroon verdient, dan zal alles net als Hij perfect en onwankelbaar zijn.

UPDATE 27-04-2010:

Martin Zender heeft een videoboodschap gemaakt die naadloos aansluit op dit onderwerp. Veel van mijn gedachten zijn ontleend aan Martin Zender’s werk, en nu brengt hij de boodschap persoonlijk naar jouw computerscherm.

  1. Theohendrik / feb 13 2010

    Beste Goswin,

    Ik kan er alleen maar amen opzeggen,wat een heerlijke boodschap

  2. boukje / mrt 30 2010

    Prachtig, hier word ik blij van…

reageer