Skip to content

plan A

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht.
– Psalm 19:2,3

Ik heb deze tekst altijd gelezen zoals Romeinen 1:20 waar staat:

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid,
wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien,
zodat zij geen verontschuldiging hebben. – Rom. 1:20

Met andere woorden: kijk naar de schepping, dat is handwerk, geen kansspel. Maar het is veel groter! De sterren, of beter de sterrenbeelden, vertellen het evangelie! In Egypte staat de enige overgebleven Sfynx en deze heeft de naam “Reharmachis” of “de weg van de zon”. Deze weg heeft een voorkant (begin) van een maagd en een achterkant (einde) van een leeuw. Kennelijk wist men in die tijd hoe de sterrenbeelden gelezen moesten worden. In de bijbel is de zon een beeld van God. En laat het evangelie nou ook beginnen met een maagd en eindigen met de Leeuw van Juda!

Als je meer wilt weten over hoe je in de sterren Gods verhaal kunnen lezen, dan raad ik je aan op de website van vlichthus.nl hun uitstekende studie te downloaden, of de boodschap van André Piet te beluisteren op zijn website goedbericht.nl.

Maar besef je wat dit nog meer betekent? De redding was er al vóór de zonde! Immers, de mens was nog niet eens geschapen toen alle sterren al aan de hemel stonden. Dit is een heel andere boodschap dan het gebruikelijke verhaal van de zondeval dat je overal in christelijke kringen hoort. Dit gaat ongeveer zo:
God had de aarde gemaakt, met al wat daar in is, en Hij zag dat het goed was. Maar Gods prachtige plan om voor eeuwig in de hof van Eden te knuffelen met zijn schepping werd wreed verstoord door de hardhorende mens. Sindsdien is God bezig om de schade te beperken en te redden wat er te redden valt.

Als de redding gepland was, dan de zonde ook. Het één komt niet zonder het ander. Met andere woorden, we zitten nog steeds op plan A! Denk hier maar eens over na. En lees ook Jesaja 46:10 eens met deze gedachte in je achterhoofd.

Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is;
die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen; – Jes. 46:10

volgende >>

 1. Date Gorter / feb 1 2010

  He Goswin, gefeliciteerd met deze nieuwe site!

  Goed om je eigen geluid te laten horen, hoe je Gods woord
  ziet en wat je ontdekt (hebt) te laten weten aan anderen.

  De geweldige boodschap van de genade van God kan niet vaak
  genoeg gehoord en gelezen worden via internet. Hoe meer daarvan
  getuigen, hoe beter!

  Het ziet er allemaal goed uit en ik wens je Zijn genade toe in het
  uitbrengen van wat dat geweldige woord van God aan rijkdom in
  zich heeft.

  Hartelijke groet,

  Date Gorter

reageer