Skip to content

helder

Dit is het laatste deel uit een serie over de hel. Klik hier voor het eerste artikel.

Ik hoop dat de verhandelingen over de hel wat verheldering hebben kunnen brengen. Ik besef dat ik allesbehalve volledig ben in mijn schrijven. Dat is ook niet mijn bedoeling. Ik wil je alleen laten zien dat er meer te ontdekken is wanneer je gaat graven. Met mijn artikelen wil ik je alleen tonen waar je de schop kunt zetten om verrassingen te vinden.

We hebben kunnen zien dat de verschillende hel-termen stuk voor stuk onaangename plaatsen of situaties beschrijven, maar niets rechtvaardigt een hellevuur zoals dat eeuwenlang van de kansel is gepreekt. Bovendien komt er aan de hel – welke variant dan ook – een einde wanneer Gods heilsgeschiedenis tot haar conclusie komt. Dus al is de hel niets om schamper over te doen, het is desondanks ook geen grond voor angst en vertwijfeling. Want ook deze donkere wolk heeft een gouden randje, en eens zal de zon vanachter de wolk verschijnen en zijn volle licht en heerlijkheid tonen. Het komt goed aan het eind!

In mijn studie over dit onderwerp kwam ik een vermakelijk stuk tegen van Martin Zender. Hij bezit de gave zware kost licht verteerbaar te maken. Met dit luchtige citaat wil ik deze ietwat geladen artikelenserie afsluiten (eigen vertaling).

Stel je voor dat een orthodoxe dominee je vertelt dat jouw vader, die drie maanden geleden is gestorven, in de hel is. Dit is een vreselijk gebrek aan informatie. Als je een zorgvuldig schriftstudent bent, zul je weten dat de Statenvertaling (origineel “King James”,  maar vrijwel gelijktijdig ontstaan als de Statenvertaling – GdB) drie verschillende Griekse woorden vertaald heeft met het ene Nederlandse woord “hel”. Omdat je zo op je vader gesteld bent, wil je precies weten waar hij is. Nee, dit achteloze hellepraat is nooit toereikend, zeker omdat de orthodoxe dominee je laat weten dat jouw vader daar voor eeuwig zal zijn.

Op dat moment wil je, vanzelfsprekend, de orthodoxe dominee mijn Heerlijk Heldere & Simpele Tabel laten zien op de volgende pagina (onderaan het artikel, GdB). Op je meest respectvolle toon, zul je de dominee willen vragen: “Excuseer, maar in welke “hel” is mijn vader precies? Zoals je kunt zien op deze Heerlijk Heldere & Simpele Tabel heeft uw bijbelvertaling zonder onderscheid dit ene Nederlandse woord gebruikt voor drie verschillende plaatsen. Dus, alstublieft, is mijn vader in Tartarus, Gehenna of Hades?”

Op dit moment zal de orthodoxe dominee zich erg ongemakkelijk gaan voelen. Het eerste wat hij zal proberen is veranderen van onderwerp, door te vragen waar je het boek vandaan hebt dat deze Heerlijk Heldere & Simpele Tabel bevat. Jij zal dan zeggen: “Zullen we veronderstellen dat ik het onder mijn kussen heb gevonden? Ik zie niet in wat dat uitmaakt. Welnu, wilt u mijn vraag beantwoorden?” Denk niet dat het onbeleefd is zo te antwoorden. De dominee was onbeleefd door jou te vertellen dat jouw vader in de hel is zonder te weten waar hij over praat.

Als de dominee geluk heeft herinnert hij zich dat hij ergens naartoe moet. Als hij geen geluk heeft, zal hij het zich niet herinneren. Als hij het zich niet herinnert, moet je de dominee gaan aanstaren. Dit is moeilijk, dat begrijp ik, maar de vaardigheid kan thuis voor een spiegel geleerd en vervolmaakt worden. Je moet ook niets gaan zeggen tegen de dominee op dit moment. Dat is heel moeilijk. Het vergt veel zelfbeheersing om niet iets te zeggen – wat dan ook – om de orthodoxe dominee op zijn gemak te stellen over zijn duistere beroep. Maar alsjeblieft, doe wat ik zeg. Staar de dominee aan en zeg niets. Je zult hem er een plezier mee doen, uiteindelijk.

Als de dominee zegt dat je vader in Gehenna is, moet je zeggen, zo hoffelijk als je kunt en met grote ernst,  “Laat ons dan op het vliegtuig stappen naar Jeruzalem en hem daar zoeken.” Als de dominee zegt dat je vader in Tartarus is, merk dan op dat je vader, ook al vergat hij soms de verjaardag van je moeder, nooit een ongehoorzame, zondigende engel is geweest die zijn soevereiniteit heeft overgegeven in de dagen van Noach. (Pareer de verbijsterde expressie van de predikant door hem te refereren aan 1 Petrus 3:19-20, 2 Petrus 2:4 en Judas 1:6). Als de dominee zegt dat jouw vader in Hades is, laat dan een lach op je gezicht komen en verblijd je hardop voor de verschrikte voorganger over het goede gezelschap waarin jouw vader verkeert. Want hij is, net als Christus (Hand. 2:31), David (Ps. 16:10) en Jakob (Gen. 37:35) voor hem, verlost van zijn zorgen en lijden (Job 3:13-19) en hij rust, gelijk een slaap (Joh. 11:11,14).
[Martin Zender – Martin Zender goes to Hell, p. 65-68]


<< vorige

reageer