Skip to content

leo

Onlangs hoorde ik een interessante studie over de diepere dingen die gelegen zijn in de geschiedenis van Jakob en zijn twee vrouwen, genaamd “zie het was Lea”. Niet ter projectie op onze persoonlijke omstandigheden (“hoeveel Lea’s hebben wij ‘getrouwd’ in ons leven”), maar om te wijzen op de geschiedenis als type of vooruitwijzing op komende dingen. Want Jakob verwachtte Rachel te trouwen, het schone schepsel dat hij eens bij de bron had ontmoet. Maar onder de sluier schuilde Lea, een vrouw waarvan alleen de kijkorganen de vermelding waard waren. Rachel kreeg hij pas daarna.

De geschiedenis is (uiteraard) een vergezicht in type naar de komst van Jezus, die zijn bruid (Israël) zou trouwen. Maar in plaats van een verbintenis met zijn aanstaande bruid kreeg Hij eerst een andere ega, het weinig aantrekkelijke ‘overblijfsel’ van Israël. Van hen is te zeggen dan dat ze het Licht hebben gezien – de ogen zijn verlicht. Maar de begeerde bruid is geheel Israël! Haar zal de Messias ook huwen, maar later dan gedacht.

Ineens schoot me een parallel te binnen: vanuit Israël beschouwd is een vergelijkbaar perspectief te schilderen. Israël verwachtte haar Messias, de glorieuze Regent die de macht zou grijpen en het langverwachte Koninkrijk zou uitroepen. Maar ze zag een eenvoudige timmerman, een ongrijpbare volksvriend die geenszins leek op de held van haar dromen. Hij was een godslasteraar en publieke oproerkraaier nota bene! Ze heeft hem uiteindelijk aan het kruis geslagen, onwetend dat ze hiermee haar langverwachte Koning doodde. In plaats van het Koninkrijk overkwam Israël catastrofe. Totale verwoesting van de nationale identiteit – Jeruzalem en de tempel – en een verstrooiing onder de heidenwereld, zodanig dat tweeduizend jaar van een volk Israël geen sprake was.

Maar we weten dat wanneer Israël straks voor de tweede maal haar bruidegom zal zien, haar de schellen van de ogen zullen vallen. Ze zal Hem herkennen en ze zal zien wie ze doorstoken heeft (Zach. 12:10). Hij was het, die timmerman. Hij was dus toch de Leeuw van Juda.

“zie het was Leo

reageer