Skip to content

symmetrie

Het afgelopen half jaar heb ik veel van wat ik heb geleerd gedeeld. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Het nadeel van puntsgewijs en samenvattend schrijven, zoals ik voornamelijk heb gedaan, is dat ik veel sneller punten kan behandelen dan ik nieuwe kan leren. Mijn buideltje raakt leeg. Het wordt natuurlijk wel aangevuld, maar niet in het tempo waarmee uitdeel. Maar er is al zoveel moois geschreven. De enige barrière is soms de taal waarin het geschreven is. Vandaar dat ik wat vaker zal overzetten wat anderen al zo helder hebben verwoord.

Ik wil beginnen met een mooi ‘wistjedat-je’ van dr. Ernest L. Martin. Hij heeft een groot deel van zijn leven gespendeerd aan historisch, archeologisch en bijbels onderzoek en dat heeft menig merkwaardige vondst opgeleverd. Niet altijd door anderen onderschreven, maar interessant niettemin. Het volgende stuk komt uit een boek waarin hij puntsgewijs enkele van deze vonsten heeft verzameld, getiteld “101 Bible Secrets That Christians Do Not Know”. Het boek is online te lezen op askelm.com.


Waarom zijn er 22 boeken in het originele Oude Testament en 27 boeken in het Nieuwe Testament, tezamen 49 boeken (7 maal 7)?

Er zijn legio Joodse autoriteiten vanaf de eerste eeuw die getuigen dat het originele aantal boeken in het Oude Testament 22 bedraagt en dat dit getal geselecteerd was om overeen te stemmen met de 22 letters in het Hebreeuwse alfabet. Ook was Adam de 22e schepping in Genesis (Gods doeleinde dat de schepping vervolmaakte), en de 22e generatie vanaf Adam was Jakob wiens naam werd veranderd in Israël (waaruit de groep mensen stamt die de ideale en complete natie werden). Het Nieuwe Testament heeft 27 boeken om zo het totaal van de Bijbel tot 49 (7 maal 7) te maken, wat het getal is dat opperste compleetheid uitbeeldt in de bijbelse symboliek. Maar het getal 27 is ook 9 plus 9 plus 9. Het getal “9” wordt geassocieerd met de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. Er zijn 9 bedieningen van de Geest (1 Kor. 12:5-10), en 9 gaven van de Geest (Galaten 5:22,23), en rond de troon van de Vader zijn Christus en de Zeven Geesten die tezamen een volledige groep van 9 “Geesten” vormen (Openbaring 1:4,5).

Als we alle Hebreeuwse en Griekse boeken van de Bijbel in hun originele volgorde plaatsen op een schematische manier [zie link, GdB], dan zouden er 22 boeken aan de linkerkant van de 5 centrale boeken zijn – de 5 historische boeken van het Nieuwe Testament – en 22 boeken aan de rechterkant van de centrale 5. Dit is de Hebreeuwse manier om tegen de gehele Bijbel aan te kijken met het kenmerk dat het Hebreeuwse alfabet 22 letters heeft. Als men, aan de andere kant, hem van het Griekse (of heidense) gezichtspunt beschouwt, dan zijn er 24 boeken aan de linkerkant van het centrale boek van heel de Bijbel (het Evangelie van Lukas – dit is het evangelie dat speciaal voor de heidenen is ontworpen) en er zijn 24 boeken aan de rechterkant van dat centrale heidense Evangelie van Lukas. Dit is de Griekse of heidense manier om tegen de gehele Bijbel aan te kijken met het kenmerk van het Griekse alfabet dat 24 letters heeft.

Zo is de Hebreeuwse wijze om de gehele Bijbel te bezien dat de Evangeliën / Handelingen de 5 centrale boeken zijn (de historische boeken van de Bijbel over Christus Jezus zowel op aarde als in de hemel). Dit zou voor Joden begrijpelijk zijn omdat zij op Mozes zien als de gever van de Torah – de eerste 5 boeken van de Bijbel – en de Messias (de komende profeet van Mozes’ profetie) als de Gever van de centrale 5 boeken van de Nieuw Testamentische Torah, omdat Jezus de tweede Mozes was.

Maar de heidenen hadden de neiging te zien op één centraal boek zonder een nadruk op de Torah (de Torah uit het Oude Testament was niet bestemd voor heidenen), zodat hun centrale boek het Evangelie van Lukas werd wat speciaal geschreven was als het heidense Evangelie (geschreven door Lukas maar geïnspireerd door de apostel Paulus, de apostel der heidenen). Dus, hoe men er ook kijkt naar de 49 boeken van de volledige Bijbel (de Hebreeuwse of de heidense manier), het middelpunt ligt steeds op Christus Jezus en zijn centrale rol in al de Heilige Geschriften.
[E.L. Martin – 101 Bible Secrets That Christians Do Not Know, Secret 25]

reageer