Skip to content

basiskennis: God weet alles

Jammergenoeg zijn er mensen die een god onderwijzen die op de een of andere manier niet alles weet. Ze zullen beweren dat er een gebrek aan Zijn kennis is. Dat Hij dingen moet ontdekken zoals de mens.

Dit is misschien een god van religie, maar het is niet de God van de Schriften. We zullen teruggaan naar de basis, terug naar een schriftuurlijk fundament van de Ware en Levende God.

Ongeacht wat Zijn schepselen beweren, de God van de Schriften weet alle dingen.

GODS KENNIS IS VOLMAAKT

“…de Volmaakte in kennis” (Job 37:16)

GODS VERSTAND IS ONBEPERKT

“…zijn verstand is onbeperkt” (Psalm 147:5)

GOD WEET ALLE DINGEN

“God … kennis heeft van alle dingen” (1 Joh. 3:20)

GOD VERKONDIGT HET EIND VANAF HET BEGIN

“Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is” (Jes. 46:9,10)

GOD VERKONDIGT DINGEN DIE NOG NIET ZIJN GESCHIED

“Ik immers ben God, en er is geen ander … die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is” (Jes. 46:9,10)

ZIJN RAADSBESLUIT WORDT VOLBRACHT; HIJ DOET AL ZIJN WELBEHAGEN

“Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen” (Jes. 46:9,10)

SAMENVATTING VAN GOD’S KENNIS DOOR PAULUS

“O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.” (Rom. 11:33-36)

Is het je ooit opgevallen dat God nooit iets opvalt?

Ongeacht wat Zijn eindige schepselen te zeggen hebben, de oneindige God van de Schriften is alwetend. Punt.

Rust hierin.

Clyde L. Pilkington, Jr.
Daily Email Goodies, 24 juni 2010
© 2010

volgende >>
 1. Johan van Arkel / sep 11 2017

  In het bovenstaande artikel las ik de vraag:Is het je niet opgevallen dat God nooit iets opvalt?
  In het algemeen zal dat zo zijn. en toch zijn er bijbelgedeelten die spreken van Gods verbazing en teleurstelling. Dat Hij verwachtingen had, die niet werden vervuld. Je leest dat o.a. in Jesaja 5. Vandaar dat Hij op dat kwaad (die zonde) met corrigerend kwaad reageerde.
  Johan

 2. Johan van Arkel / sep 14 2017

  Hallo Goswin,
  Ik zag op mijn Facebook een opmerking over de alwetende God. heb jij dat geplaatst en verwacht je nog een reactie van mij ?
  Groet, Johan

 3. goswindeboer.nl / sep 14 2017

  Hallo Johan, nee die is niet van mij. Groet, Goswin

  PS verwacht jij nog een reactie van mij op je vorige bericht? We kunnen nog een keer onze standpunten herkauwen, maar mijn voorstel is dat we dat gewoon niet gaan doen. Kost ons beide tijd en energie en we zullen niks nieuws horen of ten gehore brengen…

reageer