Skip to content

basiskennis: God kan alles

Jammergenoeg zijn er mensen die een god onderwijzen die op de een of andere manier niet de Soeverein van het universum is. Dat Hij niet exact kan bewerkstelligen wat Hij wil, en dat Hij op de een of andere manier zelfs afhankelijk is van zijn schepselen.

Dit is misschien een god van religie, maar het is niet de God van de Schriften. We zullen teruggaan naar de basis, terug naar een schriftuurlijk fundament van de Ware en Levende God.

Simpelweg, ongeacht wat Zijn schepselen beweren, de God van de Schriften is de abolute Soeverein in Zijn Eigen schepping.

GOD IS ALMACHTIG

“…Ik ben God, de Almachtige…” (Gen. 17:1)

“…God, de Almachtige…” (Gen. 28:3, 35:11, Ex. 6:3, etc.)

ER IS NIETS TE MOEILIJK VOOR DE ALMACHTIGE GOD

“Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?” (Gen. 18:14)

“Ach, Here HERE, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U” (Jer. 32:17)

ZIJN RAADSBESLUIT WORDT VOLBRACHT; HIJ DOET AL ZIJN WELBEHAGEN

“Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen” (Jes. 46:9,10)

“Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.” (Ps. 115:3)

GOD IS SOEVEREIN IN ALLE MENSELIJKE GEBEURTENISSEN

Nebukadnessar was een aardse heerser die schijnbaar soeverein was; maar er is een Soeverein in de hemel die alle dingen onder zijn controle heeft. Nebukadnessar leerde de grote waarheid dat,

“…de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil…” (Dan. 4:17,25)

“Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden…” (Dan. 4:35).

Gods soevereiniteit over alle aangelegenheden van mensen – zelfs hen die “soeverein” zijn – wordt in de hele bijbel onderwezen.

“…zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U. “ (2 Kron. 20:6)

“Het hart van de koning is in de hand des HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.” (Spr. 21:1)

In feite is God

“…een groot Koning over de ganse aarde” (Ps. 47:3)

GODS SOEVEREINE MACHT REIKT ZELFS TOT IN DE DETAILS VAN ONS DAGELIJKS LEVEN

“uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. (Ps. 139:26)

Gods titel is notabene “El”, wat betekent “Onderwerper”. Er zijn er die weigeren hem ALS GOD te verheerlijken en hun overleggingen lopen op niets uit – ze pogen God aan een vergankelijk mens gelijk te maken, en zo zijn zij dwaas geworden (Rom. 1:21-23). Ze onderwijzen een god die op de een of andere manier de controle heeft verloren over zijn universum. Ze presenteren hem als onwetend van wat er staat te gebeuren, met als gevolg dat hij in hun gedachten voortdurend bezig is achter zijn schepping aan te rennen.

Ongeacht wat Zijn eindige schepselen te zeggen hebben, de oneindige God van de Schriften is de alwetende, almachtige Soeverein van zijn universum. Punt.

Rust hierin.

Clyde L. Pilkington, Jr.
Daily Email Goodies, 25 juni 2010
© 2010

<< vorige volgende >>
reageer