Skip to content

Areopagus

Ik raakte onlangs in gesprek met iemand die actief spiritueel in het leven stond. Van Zuid Amerika tot India, hij was overal geweest, en had er diverse goeroes bezocht. Overal had hij zijn graantje meegepikt om zijn eigen visie op het leven te vormen. En tot mijn verbazing hadden we best veel gespreksstof. Een jaar of wat geleden zou ik bij het woord spiritueel al meteen denken aan blauwe gewaden, kristallen bollen, wierook en tarot-TV – en de nodige afstand bewaren. Maar ik merk dat ik niet meer zo bang ben voor alternatieve visies. In plaats van vlug te proberen een andere gesprekspartner te vinden, haakte ik in en zocht ik aansluiting bij zijn beleving.

Net als Paulus op de Areopagus, eigenlijk (Hand. 17:22-25). Hij kwam niet vertellen dat die Grieken het helemaal verkeerd zagen. Ook verkondigde hij niet dat ze zich moesten bekeren van hun afgodendienst. Nee, hij sloot aan op hun beleving, op wat hij had opgemerkt in hun beeldengallerij (het lege sokkel voor de onbekende god) en gebruikte dat als vertrekpunt voor zijn boodschap. Dat probeerde ik ook, die dag.

De man stak van wal over hoe hij meende een succesvol leven te kunnen realiseren. Hij vertelde me dat je vooral moet willen. Elk obstakel tussen je omstandigheden en je droom kan worden geslecht met je wilskracht. Alles begint en eindigt met wat jij wilt. Hij geloofde dit zelfs dermate dat hij meende – al kon hij het niet hard maken – dat hij zelfs had gekozen om hier en nu geboren te worden. “Mijn ziel heeft gevraagd of ik hier mocht geboren worden, op deze plek en in deze tijd,” zei hij.

Ik bouwde verder op zijn gedachtegoed. Zijn beleving als vertrekpunt nemend zei ik: “Interessante gedachte. Je moest dus aan Iemand vragen of je geboren mocht worden? Ik geloof ook dat jouw geboorte door Iemand is beslist. Ik ben met je eens dat wilskracht aan de oorsprong van alles staat. Maar volgens mij is het niet onze eigen wilskracht. Ik geloof dat het de wil is van Hem die jij moest vragen.” En vanaf daar was de weg vrij te vertellen van de God die alles vermag en bij Wie nooit iets mis gaat. Een soort Areopagus, dus. Maar dan in het klein, met een bakje koffie.

  1. boukje / okt 9 2010

    Wow, mooi zeg…..

reageer