Skip to content

winternacht?

Het is december, de tijd van het jaar waarin we de geboorte van Jezus vieren. Midden in de winternacht, nietwaar? Maar is Jezus wel echt in december geboren? De meeste mensen zijn het er wel over eens dat dat waarschijnlijk niet zo is. Maar wanneer dan wel? Hierover zijn meerdere visies te vinden, maar de volgende is wel heel interessant. Het is een artikel van dr. Ernest L. Martin, wederom vertaald uit het Engels vanuit zijn boek “101 Bible Secrets That Christians Do Not Know”. Het boek is online te lezen op askelm.com.

Is het mogelijk om vanuit de bijbel de exacte dag (en zelfs het uur) te weten wanneer Christus geboren werd uit de maagd Maria?

In het nieuwe Testament zijn drie passages die spreken van de periode van de geboorte van Jezus. Eén gaat over zijn geboorte wanneer de herders hem gaven brachten is beschreven in het Evangelie van Lukas (2:1-20), een tweede beschrijving is opgetekend over de tijd dat de magiërs (of wijzen) gaven brachten, ongeveer 15 maanden na zijn geboorte (Mattheüs 2:1-18), en de derde wordt gevonden in het boek Openbaring hoofdstuk 12. In deze laatste passage wordt astronomisch bewijs gegeven door de apostel Johannes dat elke astronoom (en iemand die elementaire kennis heeft van de vroegere kalender die de Joden in de tijd van Jezus hanteerden) precieze informatie geeft die iedereen de mogelijkheid geeft de geboorte van Jezus te berekenen tot op de dag, ja zelfs tot op anderhalf uur nauwkeurig. Geloof het of niet, dit is eenvoudig aan te tonen.

De sleutel tot de materie is Johannes’ aanwijzing over de zon en de maan. Iedereen die in de eerste eeuw leefde en deze beschrijving vanuit een astronomisch gezichtspunt zou bezien over het kind dat geboren zou worden en de wereld met een ijzeren staf zou regeren, zou verbaasd staan van de duidelijkheid waarmee de tijdsperiode wordt aangegeven. Ten eerste, als de zon letterlijk genomen moet worden (en er is alle reden te geloven dat Johannes het op die manier heeft bedoeld), wordt ons verteld dat hij in het midden van een vrouw staat (dat is, “met de zon bekleed”) die in de hemel is. De maan is tegelijkertijd gesitueerd “onder de voeten” van deze vrouw. Johannes zei dat dit een “teken” was, en dit is het zelfde woord dat in de hele Griekse wereld werd gebruikt om een “teken van de dierenriem” aan te duiden. De enige vrouw die in de dierenriem gevonden wordt is de Maagd (en Christus was voorzegd geboren te worden uit een maagd).

Met de zon in het teken van de Maagd (en in het midden ervan), geeft dit ons een jaarlijkse datering van ongeveer 27 augustus tot 15 september. Maar de maan reist meer dan twaalf keer zo snel door de dierenriem, en om de maan “onder de voeten” van de Maagd te zien wordt de datering bepaald tot slechts één dag in het jaar binnen de periode van 20 dagen hiervoor genoemd. In het jaar van Jezus’ geboorte kon de maan daar alleen staan in de avond van 11 september. En omdat Johannes zei dat dit “teken” gezien kon worden in de hemel, als we dit letterlijk als een astronomische beschrijving accepteren, kon dit alleen door iemand geobserveerd worden op aarde tussen zonsondergang (ongeveer 18:15 uur lokale tijd in Jeruzalem) en maansondergang die al om 19:45 uur plaatsvond.

Met deze informatie wordt het dus mogelijk vanuit het Nieuwe Testament om de precieze dag te dateren dat Jezus werd geboren, en tot op anderhalf uur nauwkeurig. Dit kan vrij eenvoudig en binnen enkele minuten door een astronoom met de juiste astronomische tabellen worden geverifieerd. [Voor gedetailleerde informatie over deze merkwaardige gebeurtenis, en bewijs dat het jaar van Jezus’ geboorte aantoont, lees dan mijn boek getiteld “The Star That Astonished The World” (ook online te lezen, GdB)].

Als Christus laat in de zomer is geboren (dat is, in de vroege avond van 11 September), was dit een belangrijke dag in de Hebreeuwse kalender?

Deze dag was één van de meest belangrijke in het systeem van de Mosaïsche feesten dat in gebruik was in Jeruzalem in de eerste eeuw. Deze dag was een Nieuwe Maan dag en werd Rosh Hasjana genoemd op de Joodse kalender, ook wel de Dag van de Bazuinen in het Oude Testament (Leviticus 23:23-25). Dit was het Joodse Nieuwjaar voor de handel en voor alle overheidszaken aangaande het fiscale jaar. Het was ook de dag waarop alle koningen in het oude Juda werden gekroond (of de jaren van hun regering werden ieder jaar geteld vanaf deze dag). Het was de dag waarop alle Israëlieten één jaar ouder werden voor alle wettelijke aangelegenheden. Er zou geen dag meer geschikt zijn voor de geboorte van de Messias in deze wereld die de wereld zou regeren gedurende de periode van het Koninkrijk van God op aarde.
[E.L. Martin – 101 Bible Secrets That Christians Do Not Know, Secret 30 en 31]

 1. boukje / dec 22 2013

  bijzondere datum toch -11 september-9/11
  toeval? denk het toch niet….
  maar in welk jaar? 2 of 3 voor Chr.?
  A Keizer noemt ook de datum 11 september, in het jaar 3 v Chr.
  in zijn boekje De komende 30 jaar.

reageer