Skip to content

geen di-aloog maar dialoog

Recent heeft Wim Hoogendijk (van stichting In Perspectief) openlijk een debat gevoerd met Gijs Lammerts van Bueren (van stichting NEM) over de reikwijdte van Gods heilsplan. Een dapper initiatief! Theologische meningsverschillen zijn vaak een bron van venijn en verwijdering, en een initiatief als dit moet dan ook toegejuicht worden. Het is een interessant gesprek geworden, waarin de verschillende standpunten worden weergegeven in prikkelende stellingen en commentaren. De studie is te beluisteren op de website van stichting In Perspectief [link].

De afgelopen maanden heb ik ook enkele dialogen gevoerd met mensen in mijn omgeving die mijn overtuigingen niet delen. Uit bezorgdheid dat ik mij buiten het ‘algemene christelijke erf’ beweeg hebben ze de moed genomen me hierop aan te spreken. En ondanks dat het nooit leuk is het de oorzaak van iemands zorgen te zijn, ben ik er blij om. Want het toont bewogenheid en openheid. En het toont een vaardigheid die wij christenen vaak lijken te zijn kwijtgeraakt. Hoe vaak leidt een meningsverschil in kerkelijke kringen niet tot afscheiding en zwijgen? En al zullen we het misschien nooit helemaal eens worden, we zijn wel in gesprek.

De griekse letter ‘a’ voor een woord betekent ‘niet’. Het woord ‘logos’ betekent woord, en ‘di’ betekent twee. En dat verklaart de kwinkslag van de titel: er zijn gelukkig niet twee partijen aan het ‘niet-spreken’ (di-aloog) maar er vindt een gesprek plaats, een dialoog. Dat zouden meer mensen moeten doen…

UPDATE: Op 29 januari 2011 heeft nogmaals een publieke dialoog plaatsgevonden met Wim Hoogendijk. Ditmaal met dr. Jan Hoek, mede auteur van het boek “Hemel en Hel”. Het gespreksonderwerp was het boek van ds. Jan Bonda, “Het Ene Doel Van God”. Het gesprek is te beluisteren op de website van Andries Radio [link].

UPDATE 2: In het radioprogramma werd voorgesteld Mattheüs 25 nog eens goed onder de loep te nemen. Stichting In Perspectief heeft het voortouw genomen met een studieavond over deze passage. Ook deze is online te beluisteren [link].

dr. Jan Hoek
reageer