Skip to content

Inception

Ik heb net de film “Inception” gezien. Een waar meesterwerk! Een prachtig plot over dromen en het onderbewuste, en hoe gedachten wortel schieten. De film illustreert op een schitterende manier hoe de realiteit gelaagd kan zijn. In één laag zijn wij actor, een laag hoger slechts decor.

In de film wordt iemand gemotiveerd om zijn bedrijf te splitsen vanuit een gedachte die iemand anders in zijn onderbewuste heeft geplant, door middel van dromen. Hij denkt dat hij zelf kiest om zijn bedrijf te runnen zoals hij dat wil, maar de werkelijkheid is dat zijn denken is gestuurd. Zo is het eigenlijk ook in ons geval. Wij menen dat we zelf kiezen voor God en “tot geloof komen”. De bijbel leert echter dat God ons koos, lang voordat wij Hem kiezen (Ef. 1:4). Onze keuze werd vooraf gegaan door de daad van Iemand anders. Al voelt onze keuze nog zo eigen, nog zo vrij, we zijn “tot geloof geleid”.

Dat moet ook wel, want ons geloof is niet uit ons, zegt Paulus (Ef. 2:8). Het komt van buiten onszelf. God heeft ons gekozen vóór de grondlegging van de wereld. Zijn keuze werd dus niet beïnvloed door onze zonde. Immers, die kwam later pas. Maar – en dat is misschien nog wel belangrijker om te beseffen – Gods beslissing werd dus ook niet beïnvloed door onze goede daden. Zelfs niet de daad van onze keuze. Laat dat eens tot je doordringen. Je bent tot geloof gekomen, niet omdat jij gekozen hebt, maar je gelooft, omdat Hij jou gekozen heeft. Ons geloof is het gevolg, niet de oorzaak van onze redding! Dat kan ook niet anders, want anders zou de redding uit ons komen.

En als het dan niet om onze daden gaat, maar om Hem die kiest, dan wordt onze toekomstvisie gekleurd door ons Godsbeeld. Dat kan niet anders. Is God goed? Houdt Hij van alle mensen? Dan komt het goed, voor alle mensen! Als je deze vragen bevestigend kan beantwoorden, durf dan ook de consequentie te geloven. Niet om wat mensen zeggen (die zeggen vaak wat anders), maar om wie Hij is. Kijk niet opzij. Kijk omhoog!

volgende >>
reageer