Skip to content

meer, niet anders

Dit is het vierde deel van een serie over perspectieven. Klik hier voor het eerste artikel.

Ik heb nu al enkele berichten gewijd aan de verschillende perspectieven in de bijbel. En dat je daarmee op verschillende niveau’s kan denken. Ons niveau, en dat van God. Maar nog steeds kun je de vraag blijven stellen of je zomaar op deze manier mág redeneren. Of je, uitgaande van Gods goedheid, zomaar een goed einde voor allen mag suggereren. God overstijgt ons menselijk voorstellingsvermogen immers aan alle kanten? God is groter dan wij! Zijn wegen zijn hoger dan de onze. Gods goedheid kan zich best uiten in voor ons onvoorstelbare of onvoorziene manieren. Want God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig. Hij kan niet alles zomaar over Zijn kant laten gaan. De bijbel is heel duidelijk over de bestemming van de ongelovige.

Nu wil ik niet de hel-teksten gaan behandelen, of alle passages waar gesproken wordt over Gods oordeel. Dat heb ik al eens gedaan. Lees de serie beginnend bij het artikel ´hel´ eens, of zoek mijn site er eens op na. Het zijn ook niet niet zozeer de oordeelsteksten die ik wegredeneer. In tegendeel, Gods oordelen zijn heel reëel, maar ik bestrijd dat ze eeuwig duren. Ook daarover heb ik al eens geschreven. Waar ik op wil inzoomen is de vraag of we zomaar onze menselijke moraal op God mogen projecteren. Wat wij goed of rechtvaardig vinden kan bij Hem immers wel eens heel anders zijn.

Dit is een heel terechte vraag. God overstijgt vanzelfsprekend ons voorstellingsvermogen. De kwestie is ook niet of God groter is dan wij, maar of hij fundamenteel anders is dan wij. Wij aardse ouders zouden onze kinderen nog geen uur aan kwellingen blootstellen. Waarom zeggen we dan dat onze Hemelse Vader dat wel met velen van zijn schepselen zal doen – en dan voor eeuwig? Gods wegen zijn hoger, zijn uitingen van liefde groter, maar zijn ze ook anders (in geval van de hel zou je zelfs kunnen zeggen ‘tegenovergesteld’)? De tekst waar de uitspraak “zijn wegen zijn hoger dan de onze” aan ontleend is (Jes. 55:9), staat juist in het verband van Gods vergeving.

Mogen wij uitgaan van ons eigen rechtsgevoel als we nadenken over God? Mogen we onze (beperkte) morele inzichten zomaar op God projecteren? Volgens mij wel. Immers, Jezus doet dat ook! Hij vraagt zijn toehoorders eens wat zij zouden doen, en gebruikt dat om hen iets over God te leren. Lees maar eens mee:

Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. – Matt. 7:9-11

Is God in Zijn betoog anders dan wij? In feite zegt Jezus: als jullie zondaars al goed zijn voor jullie kinderen, hoeveel meer zal God dat zijn. Dus niet anders maar meer! Wij zijn naar Zijn beeld geschapen, en we mogen daarvan leren. Jezus vraagt dat zelfs van ons. Alleen moeten we beseffen dat God meer is dan wij. De bijbel gebruikt talloze menselijke begrippen om God en Zijn handelen met ons te beschrijven (Vader, kind, zoon, huwelijk, bruid en ga zo maar door). Wat zou de zin daarvan zijn als onze notie van die begrippen op geen enkele manier iets over Gods idee ervan zou zeggen. Waarom zou Hij op aarde gezinnen en ouders instellen als ze ons niets leren over de Vader? Waarom zou Hij spreken van een huwelijk en een bruid als niets hier op aarde ons kan vertellen wat God daarmee bedoelt?

Heel de schepping spreekt van de Schepper. Vooral de onderlinge verhoudingen en relaties tussen mensen. Aan al het geschapene mogen we zien Wie God is. Alleen is dit nog maar een schaduw van wat komt. Een zwakke weerspiegeling. Het wordt nóg mooier, nog meer. Maar niet anders!

Toegegeven, je zou kunnen beargumenteren dat je dat dus ook van Zijn gerechtigheid kan zeggen: meer, maar niet anders. Dus als wij maximaal levenslange straffen kunnen uitdelen, kan God daar meer van maken. Eindeloos om precies te zijn. Maar als je kijkt naar het betoog van Jezus, gaat het hoeveel-te-meer om Gods goedheid. God is meer in goed – Hij is beter dan wij. Zo zal Zijn gerechtigheid ook meer zijn dan de onze, denk ik. Niet langer, maar beter.

<< vorige volgende >>
reageer