Skip to content

waar?

Waar komen al die ongewone gedachten vandaan die ik hier opschrijf? Mijn bronnen vermeld ik in mijn artikelen, maar hieronder zijn de meest geciteerde of inspirerende samengevoegd. Het is bij lange na geen volledige lijst, maar gebruik ze als vertrekpunt. De hieronder genoemde websites hebben ook weer links die je verder kunnen helpen. Ik hoop natuurlijk dat je na je omzwervingen ook zo nu en dan weer even hier langskomt.

nederlandstalig

da-ath.nl
opdat wij weten, wat God ons schenkt – dagelijkse berichten op deze blog
GoedBericht.nl

een website met zeer veel artikelen en audioboodschappen over het goede bericht dat God alle mensen redt (1 Tim. 4:10)
Het Beste Nieuws
diverse artikelen en bijbelstudies verzameld en vertaald, die vertellen van onze toekomst ten gevolge van wat Jezus voor ons heeft gedaan
In Perspectief
stichting In Perspectief wil “het hart van God voor deze wereld, voor Israël voor ons heel gewone mensen ‘horen’ kloppen”

Wereldgeschiedenis.com
het geheim van de wereldgeschiedenis – diepgaande artikelen van diverse auteurs

engelstalig

ASKELM
website van wijlen dr. Ernest L. Martin waar veel van zijn baanbrekende theologische en historische ontdekkingen zijn verzameld
Concordant Publishing Concern
website van de uitgever van onder andere de Concordant Version, een minutieuze één op één overzetting van de grondtalen van de Schriften naar het Engels
MartinZender.com
volgens eigen zeggen “the world’s most outspoken bible scholar”
Cross and Throne
website met uitstekende audiostudies van Dan Sheridan
From the Scriptures
enkele artikelenseries met uitvoerige bijbelstudies – uiterst leerzaama
Grace & Truth online
engelstalige website van de makers van Grace & Truth magazine, met artikelen, audio- en videostudies én de mogelijkheid je aan te melden voor de gedrukte uitgave van Grace & Truth magazine – AANRADER!

gereedschap

Interlinear Scripture Analyzer
Gratis programma om de bijbel mee te onderzoeken zonder tussenkomst van de vertaling – meteen vanuit de grondtekst naar een (engelstalige) interlineair die de letterlijke betekenis van elk woord onder de oorspronkelijke taal plaatst. Diverse bijbelvertalingen kunnen getoond worden en getoetst met de oorspronkelijke tekst. Een must voor bijbelonderzoek!
Biblija
Website met vele nederlandstalige en buitenlandse bijbelvertalingen. Handig om snel verschillende vertalingen naast elkaar te onderzoeken.
Concordant Version
De CV (een Engelstalige concordante vertaling van de bijbel) online. Helaas zonder de handige markeringen die werkwoordsvormen, verborgen meervoudstermen en accenten tonen. Maar voor een vlugge zijdelingse blik op een consequente overzetting van de grondtalen is deze website goed om bij de hand te hebben.