Skip to content

wat?

Nu mijn weblog langzaamaan groeit is het lastig om de onderwerpen die ik heb behandeld overzichtelijk weer te geven. Zeker, ik heb een tagcloud (de steekwoorden aan de rechterkant), maar daarmee beland je niet altijd aan het begin van een artikelenserie. En ik schrijf vaak in meerdere delen.

Deze ‘wat?’ pagina heeft tot doel de onderwerpen overzichtelijk te groeperen en weer te geven. Niet om de steekwoordente vervangen, maar aan te vullen. Losstaande artikelen of moeilijk in te delen stukken vind je onderaan onder het kopje ‘diversen’.

[A/V] spreekbeurten

contrasten – 4 oktober 2014, RevaGo Leusden

basiskennis [Clyde L. Pilkington]

Een serie artikelen van Clyde Pilkington die ik heb vertaald. Fundamentele eigenschappen van God die buiten discussie zouden moeten staan. Helaas gaat de discussie juist vaak over deze zaken. Het is belangrijk  je te beseffen Wie de God is waarin je gelooft. Clyde laat zien wat de bijbel over God te zeggen heeft.

God weet alles
God kan alles
God verandert niet
God is geen mens
God is GOD
God is de Schepper

bijbelstudie

Uitgewerkte studies over diverse onderwerpen. Soms naar aanleiding van kritiek of in reactie op andermans schrijven, maar ook vanuit eigen studie.

tweede kans? – leer ik een tweede-kans-geloof?
kerkverzuim? – zegt de bijbel dat we geen kerkdienst mogen missen?
koffie verkeerd? – is koffiedrinken met andersdenkenden onbijbels?
zonde of offer – de geschiedenis van Kaïn hersteld
misgreep – houdt God niet van engelen?

columns

Columns en gedachten over persoonlijke zaken en de bijbel. Het is geen artikelenserie, ze zijn afzonderlijk van elkaar te lezen.

geloof in je geloof – geloof je in God, of in je geloof in God
reflectie – overdenkingen na enkele eerste artikelen
papaplu – een column over het vader-zijn en de Vader
leo – een column over Jezus’ terugkomst als de Leeuw van Juda
Areopagus – een column over een bijzondere ontmoeting
lastige lidwoorden – hoe soms zelfs een lidwoord het lezen beïnvloedt
geen di-aloog maar dialoog – spreken of zwijgen over heikele punten
geen di-visie maar divisie – ons lidmaatschap beëindigd om wat we nu geloven
fout – reactie op een bewering dat Jezus en zelfs God soms moeten bijsturen
de man en de vogels – een kerstverhaal van Paul Harvey, vertaald vanuit het Engels
boos-aardig – mijn binnenste is boos – gelukkig lijkt God niet op mij

concordant

De concordante manier van vertalen heeft veel verheldering gegeven waar theologie soms de vertaling heeft gekleurd. In deze artikelen wordt de concordante manier van vertalen uitgelegd, en worden enkele opmerkelijke vondsten opgesomd die het vermelden waard zijn.

concordant
transparant
markant

correspondentie

Ik krijg regelmatig reacties per e-mail of post. Soms levert dat leerzame gedachtengangen of woordenwisselingen op die het delen waard zijn. Onder het kopje RE:post zijn deze reacties en mijn antwoorden per onderwerp gegroepeerd.

RE:post 1 – vrije wil
RE:post 2 – kiezen
RE:post 3 – kansloos
RE:post 4 – verloren
RE:post 5 – de dood en het boek
RE:post 6 – verantwoord
RE:post 7 – veel:al
RE:post 8 – eeuwig
RE:post 9 – anders
RE:post 10 – Satan
RE:post 11 – commentaar

hel

De hel is misschien wel de meest pijnlijke paragraaf van de blijde boodschap. Of toch niet? Wat is er met de hel aan de hand? Hebben we niet iets gemist? Of erger nog, iets verzwegen?

hel
hellen
heel
helder

Aan de hand van een toneelstuk over de hel worden de gangbare gedachten over hel en dodenrijk nog eens doorgenomen in de onderstaande artikelenserie. Heeft het dodenrijk wel twee gedeelten? Nam Jezus de goede doden mee naar de hemel, toen Hij stierf? Wat is de dood eigenlijk? Hebben wij een onsterfelijke ziel?

hels theater
twee gedeelten?
op-tocht?
gewoon-weg
doodgewoon
ziel-loos
zieleheul

De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus is een hoeksteen van de leer van de hel. Maar sprak Jezus wel over het hiernamaals? In deze serie wordt de gelijkenis doorgelicht en uitgediept. Wie was die rijke man? En wie was Lazarus? En wat is die onoverkomelijke kloof?

Lazarus
wie is het?
spoorvorming
volkswijdsheid

eeuwig is niet eindeloos

Eén van meest belangrijke ontdekkingen die je kunt doen is dat ‘eeuwig’ niet ‘eindeloos’ betekent.

hoe lang?
eeuw-ig
verwarring

Zie ook de uitgebreide studie over de oorsprong van de verwarring rondom de eeuwen:

eeuwig-heden? – als eeuwig niet eindeloos is, hoe komt iedereen daar dan bij?

kerst

Het kerstverhaal onder de loep. Aan de hand van stukken uit het boek van wijlen dr. Ernest L. Martin wordt het verhaal van de Ster van Bethlehem verteld.

magisch – over de wijzen uit het Oosten
hemeltekens – over de bijzondere gebeurtenissen aan de sterrenhemel destijds
kroongetuige – over de ‘kroning’ van de koningsster Regulus
zijn ster – welk hemellichaam is nu de Ster van Bethlehem?
feest – de Joodse natie was in feeststemming toen de wijzen kwamen

kritiek

Niet iedereen is blij met mijn geloof. Er wordt soms fel gereageerd op mijn gedachten, en sommige thema’s komen steevast terug. Hieronder heb ik enkele van deze pijnpunten behandeld. Het is geen artikelenserie, ze zijn los van elkaar te lezen.

kritische noten – enkele veelgehoorde tegenwerpingen besproken
Bell me niet – een reactie op een kritische recensie van het boek van Rob Bell, “Love Wins”
groot gelijk? – heeft de grootste groep ook de grootste stem als het om de waarheid gaat?
oud nieuws? – hangen wij aan het oude en vertrouwde?

perspectief

Een serie over perspectieven in de bijbel. Over het relatieve en het absolute gezichtspunt. Over hoe je schijnbare tegenspraken in de bijbel beter kunt begrijpen.

Inception
objectief
top-down
meer, niet anders
kinderen
oefenen
allen is absoluut

plan A

Een serie artikelen over Gods beheer, over hoe Hij alles in Zijn hand heeft. Ook toen het ‘mis’ ging in Eden. Dat was geen ongelukje, dat was het begin van de reis. En omdat de start volgens plan was, zal de aankomst dat ook zijn. Het zal gaan zoals God wil. Hij is de Reisleider. Hij maakt geen fouten.

plan A
ja maar
geen antwoord
traditie

recht snijden

Deze artikelen behandelen het goed begrijpen van de verschillende divisies in de bijbel. Dat de boodschap aan de Joden niet voor ons is, en dat de apostel der heidenen niet dezelfde boodschap verkondigde als de Twaalf.

recht snijden
één, twee, veel
zoek de verschillen

vrije wil

Zijn we werkelijk vrij om ‘voor God te kiezen’? Is ‘de belangrijkste beslissing van je leven’ de manier waarop je gered wordt? Of is dat maar een deel van de waarheid omtrent het ‘tot bekering komen’.

vrij?
voel je vrij
vrijwillig
vrij zicht
klei

weetjes [Ernest L. Martin]

Een verzameling vertaalde artikelen uit het boek van dr. Martin getiteld “101 Bible Secrets That Christians Do Not Know”. Het boek is online te lezen op askelm.com.

symmetrie – een interessant overzicht van de symmetrie van de bijbel
winternacht? – is Jezus wel in de winter geboren?

diversen

eerste bericht – startbericht van mijn weblog
goed eten – een artikel over voeding en gezond bewegen