Skip to content

legenda

De website heet goswindeboer.nl. Niet ikhebgelijk.nl of zospreektdeheere.nu. Gewoon mijn gedachten, dus. Ze hebben mij gevormd, en misschien kun jij er ook wat mee. Maar misschien ook niet. De uitgangspunten die ik hanteer bij het schrijven zijn de volgende. Zie ze als een soort legenda van de website.

1. Gods Woord is onfeilbaar, dat is, de originele documenten zijn een door God gegeven geheel
(Ps. 12:7, 2 Tim. 3:16). Elke schijnbare tegenstelling is het resultaat van onvolledig begrip, niet van onvolmaakte Schriften. De originele documenten die wij hanteren voor onze bijbelvertalingen zijn reproducties van eerdere manuscripten, dus soms zijn er zelfs onduidelijkheden geslopen in de voor ons beschikbare grondtekst. Maar dan nog geldt dat ze gebaseerd zijn op originele documenten welke geïnspireerd zijn door Gods Geest. Ik geloof dat God genoeg van het origineel heeft staande gehouden om te ontdekken wat waar is – maar in Zijn wijsheid ook overdadig heeft voorzien in passages die leiden tot twist en tweedracht. Aan het eind blijkt alleen geloof in God houvast te geven: Hij heeft gesproken van wat Hij zal doen. Wij mogen geloven dat Hij zijn Woord zal houden, ook al begrijpen we niet precies hoe of wanneer.

2. Ik ben feilbaar. Al schrijf ik vaak alsof het onweerlegbaar zo moet zijn, mijn inzicht is slechts een momentopname. Vroeger begreep ik minder, later begrijp ik meer. Maar ik schrijf om weer te geven wat ik nu zie, om je te laten delen in de ontdekkingen en je zo op je eigen weg misschien nieuwe handvatten aan te reiken. Dus voor alles geldt: kijk en lees mee, onderzoek of het klopt wat ik beweer, en trek je eigen conclusies. Mocht je mijn inzichten en uitkomsten niet onderschrijven, of een aanvulling hebben op het geschrevene: voel je vrij om op de artikelen te reageren.

3. De bijbelteksten die ik op de website citeer zijn uit de NBG, omdat dat de versie is waar de meeste mensen nog mee zijn grootgebracht. Het gaat me dus om de herkenning, niet om te suggereren dat de NBG de beste Nederlandse bijbelvertaling is. Als ik andere bijbelvertalingen citeer, of met elkaar vergelijk, zal ik dat bij het citaat vermelden met de volgende afkortingen:
SV = Statenvertaling
NBG = NBG vertaling
NBV = Nieuwe Bijbel Vertaling
CV = Concordant Version

Je kunt gewoon reageren op de artikelen die ik schrijf. Doe dat gerust wanneer je vragen of opmerkingen hebt. Mocht je iets kwijt willen dat niet aan een artikel verbonden is, of niet voor iedereen leesbaar hoeft te zijn, dan kun je me een e-mail sturen. Druk op de knop van het envelopje rechtsbovenin om naar de contactpagina te gaan. Vul je gegevens in en laat je boodschap achter.